Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Sekretariat Kanclerza

Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Pokój 416 bud. G
Kierownik mgr Karolina Pawlaczyk   tel. +48 22 564 9600
Starszy specjalista mgr Sylwia Remiszewska   tel. +48 22 564 9600
mgr Sylwia Sepetowska
Specjalista mgr Monika Galecka   tel. +48 22 564 9600