Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Kwestura

Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Adres email kwestura (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kwestura
Kwestor mgr Jolanta Ausz   tel. +48 22 564 9595
Zastępca Kwestora mgr Dariusz Fanslau   tel. +48 22 564 9551
mgr Ewa Wierzbińska   tel. +48 22 564 9594, +48 22 564 9595