Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Komitet Sterujący projektu Rewers. Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH

Członek komisji dr Marcin Dąbrowski   tel. +48 22 564 9600
dr hab. Krzysztof Kozłowski   tel. +48 22 564 9821, +48 22 564 9827
dr hab. Piotr Wachowiak   tel. +48 22 564 9820