Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Komisja ds. Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich w Jednostkach Pozakolegialnych

Członek komisji dr hab. Jacek Brdulak
prof. dr hab. Anna Karmańska   tel. +48 22 564 6845
dr hab. Krzysztof Kozłowski   tel. +48 22 564 9821, +48 22 564 9827