Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Komisja ds. Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich w Jednostkach Pozakolegialnych

Członek komisji dr hab. Jacek Brdulak
prof. dr hab. Anna Karmańska   tel. 6845
dr hab. Krzysztof Kozłowski   tel. 22 564 98 26 22 564 98 27