Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Ubezpieczenia Społecznego

Adres ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
Pokój 35 bud. W
Telefon +48 22 564 8603
+48 22 564 9128
Faks +48 22 564 8603
Adres email kus (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kus
Kierownik prof. dr hab. Wojciech Morawski
Profesor zwyczajny prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
Profesor nadzwyczajny dr hab. Romuald Holly   tel. 22 564 91 28
Adiunkt dr Marcin Kawiński
dr Dariusz Stańko   tel. 22 564 86 03
dr Barbara Więckowska
Główny specjalista Kazimiera Polityka   tel. 9128