Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Ubezpieczenia Społecznego

Adres ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
Pokój 35 bud. W
Telefon +48 22 564 8603
+48 22 564 9128
Faks +48 22 564 8603
Adres email kus (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kus
Kierownik dr hab. Marcin Kawiński
Adiunkt dr Robert Marczak
dr Janina Petelczyc
dr Dariusz Stańko   tel. +48 22 564 8603
Starszy specjalista mgr Hanna Nowacka   tel. +48 22 564 9104
Profesor uczelni dr hab. Marcin Kawiński
dr hab. Barbara Więckowska
Wolontariusz Anna Kowal