Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Teorii Zarządzania

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 325 bud. M
327 bud. M
329 bud. M
Telefon +48 22 564 8620
+48 22 564 9340
Adres email ktz (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/ktz
Kierownik dr hab. Maria Aluchna   tel. +48 22 564 8620
Profesor nadzwyczajny dr hab. Maria Aluchna   tel. +48 22 564 8620
dr hab. Grażyna Aniszewska-Banaś   tel. +48 22 564 8620, +48 22 564 9777 CEMBA
dr hab. Joanna Cygler
dr hab. Rafał Mrówka   tel. +48 22 564 9340, +48 22 646 6124 MBA-SGH
dr hab. Urszula Ornarowicz
Adiunkt dr Dominika Bosek-Rak
dr Maria Roszkowska-Menkes
dr Justyna Szumniak-Samolej   tel. +48 22 564 8620
Starszy wykładowca dr Mikołaj Pindelski