Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-554 Warszawa
Pokój 14 bud. M
16 bud. M
Telefon +48 22 564 9366
+48 22 564 9369
Adres email kpm (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kpmiom
Kierownik prof. dr hab. Jerzy Menkes
Profesor zwyczajny prof. dr hab. Jerzy Menkes
Profesor nadzwyczajny dr hab. Andrzej Janik
Starszy wykładowca dr Marek Szmelter
Specjalista mgr Agnieszka Zawada   tel. +48 22 564 8684