Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 307 bud. M
309 bud. M
Telefon +48 22 564 9302
Faks +48 22 564 9302
Adres email keifst (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/keifst
Kierownik dr hab. Zbigniew Grzymała
Profesor zwyczajny prof. dr hab. Krzysztof Marecki
Adiunkt dr inż. Katarzyna Sadowy
dr Maciej Wieloch
dr Agnieszka Wójcik-Czerniawska
Specjalista mgr Krzysztof Witos
Samodzielny referent Paula Gołębiowska