Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Ekonomii Stosowanej

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 322 bud. M
324 bud. M
326 bud. M
Telefon +48 22 564 9298
+48 22 564 7326
Faks +48 22 564 8621
Adres email kest (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kest
Kierownik prof. dr hab. Wojciech Pacho   tel. +48 22 564 9292
Profesor zwyczajny prof. dr hab. Marek Garbicz
prof. dr hab. Ewelina Nojszewska
prof. dr hab. Wojciech Pacho   tel. +48 22 564 9292
Profesor nadzwyczajny dr hab. Ireneusz Dąbrowski   tel. +48 22 564 9298
dr hab. Feliks Grądalski   tel. +48 22 564 9298
dr hab. Krzysztof Marczewski
Adiunkt dr Mateusz Guzikowski
dr Karolina Konopczak
dr Mateusz Mokrogulski
dr Miłosz Rojek
dr Agata Sielska
dr Bartosz Sternal
Starszy wykładowca dr Lidia Dzierżek   tel. +48 22 564 9298
Asystent mgr Jakub Olipra
Specjalista mgr Magdalena Piórkowska