Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Instytut Rozwoju Gospodarczego

Adres ul. Madalińskiego 6/8
pokój 1
02-513 Warszawa

Telefon +48 22 564 8705, +48 22 564 9415, +48 22 564 9416, +48 22 564 9417, +48 22 564 9418, +48 22 564 9419, +48 22 564 7460
Faks +48 22 564 8669
Adres email irg (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/irg
Dyrektor dr hab. Marek Rocki   tel. +48 22 564 9822
Zastępca dyrektora dr Konrad Walczyk   tel. +48 22 564 7460
Profesor prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz   tel. +48 22 564 7460
Profesor nadzwyczajny dr hab. Tomasz Przybyciński   tel. +48 22 564 9540
Adiunkt dr Ewa Ratuszny
Starszy wykładowca dr Konrad Walczyk   tel. +48 22 564 7460
Starszy specjalista mgr Agnieszka Danelczyk   tel. +48 22 564 9417
mgr Anna Jacygrad   tel. +48 22 564 9418
Specjalista Hanna Burzyńska   tel. +48 22 564 9415
Robert Goryszewski   tel. +48 22 564 9416
Małgorzata Krypa   tel. +48 22 564 9417
Współpracownik Marcin Bojanowski