Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Instytut Filozofii Socjologii i Socjologii Ekonomicznej

Adres ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
WWW http://www.sgh.waw.pl/ifsise
Dyrektor prof. dr hab. Wojciech Morawski
Samodzielny referent mgr Katarzyna Bojarska   tel. +48 22 564 8700