Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Instytut Ekonomii Międzynarodowej

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-554 Warszawa
Pokój 19 bud. M
23 bud. M
Adres email imsg (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/imsg
Dyrektor prof. dr hab. Adam Budnikowski
Profesor zwyczajny prof. dr hab. Adam Budnikowski
prof. dr hab. Elżbieta Czarny
prof. dr hab. Adam Szyszka
Profesor wizytujący dr Bożena LEVEN
Adiunkt dr Eliza Chilimoniuk-Przeździecka
dr Paweł Folfas
dr hab. Andżelika Kuźnar
dr Honorata Nyga-Łukaszewska   tel. +48 22 564 9361
dr Szymon Okoń
dr Michał Schwabe
dr Dominik Skopiec
Starszy wykładowca dr Józef Biskup
dr Maciej Cygler   tel. +48 22 564 9361