Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Instytut Ekonomii Międzynarodowej

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-554 Warszawa
Pokój 19 bud. M
23 bud. M
Adres email iem (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/iem
Dyrektor dr hab. Eliza Przeździecka
Profesor prof. dr hab. Adam Budnikowski
prof. dr hab. Elżbieta Czarny
prof. dr hab. Adam Szyszka
Adiunkt dr Maciej Cygler   tel. +48 22 564 9361
dr Honorata Nyga-Łukaszewska   tel. +48 22 564 9361
dr Szymon Okoń
dr Elena Pawęta
dr Michał Schwabe
dr Dominik Skopiec
Samodzielny referent inż. Kamila Sobocka   tel. +48 22 564 9361
Profesor uczelni dr hab. Paweł Folfas
dr hab. Andżelika Kuźnar
dr hab. Bożena Leven
dr hab. Eliza Przeździecka