Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Dziekanat Studium Magisterskiego

Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Pokój 47 bud. G
Telefon +48 22 564 9483
Faks +48 22 646 6123
Adres email dsm (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/dsm
Dziekan prof. dr hab. Marta Juchnowicz   tel. +48 22 564 9450
Prodziekan dr Anna Decewicz   tel. +48 22 564 9253
dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska
dr Adam Karbowski
dr Renata Pajewska-Kwaśny   tel. +48 22 564 7311, +48 22 564 7306
Zastępca kierownika mgr Diana Krysińska   tel. +48 22 564 9884
Starszy specjalista inż. Beata Kluczna   tel. +48 22 564 9942
mgr Monika Rosińska   tel. +48 22 564 9944
mgr Katarzyna Uljasz-Rawa   tel. +48 22 564 9943
Specjalista mgr Anna Bucka-Wasilewska   tel. +48 22 564 9493
Elżbieta Dobromińska
Małgorzata Świdnicka   tel. +48 22 564 9479
mgr Monika Wąsowska   tel. +48 22 564 7818
Monika Wielogórska   tel. +48 22 564 9611
Samodzielny referent mgr Agata Balcerak   tel. +48 22 564 9481
Agnieszka Glińska   tel. +48 22 564 9961
mgr Anita Popowska   tel. +48 22 564 7817
Urszula Szczecińska
mgr Magdalena Tomaszewska   tel. +48 22 564 9939
mgr Małgorzata Wójtowicz   tel. +48 22 564 9483
Specjalista p.o. zastępcy kierownika mgr Katarzyna Kłopotowska   tel. +48 22 564 9881
Starszy referent Marianna Barczyk   tel. +48 22 564 9718
Współpracownik Anna Jurek   tel. +48 22 564 9482
Zastępca kierownika p.o. kierownika mgr Irena Senator   tel. +48 22 564 9882