Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Dział Promocji i Rekrutacji

Telefon +48 22 564 9858
Dyrektor mgr Andrzej Jaszczuk   tel. +48 22 564 7821
Zastępca Dyrektora mgr Maria Karaś   tel. +48 22 564 9548
Rzecznik prasowy dr Piotr Karwowski   tel. +48 22 564 9947
Starszy specjalista mgr Anna Domalewska   tel. +48 22 564 9534
mgr Maciej Górski   tel. +48 22 564 9452
Anna Słomka   tel. +48 22 564 9414
Specjalista mgr Teresa Długosz   tel. +48 22 564 7776
mgr inż. Marcin Flis   tel. wew. 7792
Paweł Gołębiowski   tel. +48 22 564 9452
dr Piotr Karwowski   tel. +48 22 564 9947
Jan Nicał   tel. 22 564 7791
mgr Joanna Obiegałka   tel. +48 22 564 9657
mgr Magdalena Święcicka   tel. +48 22 564 7792
Marta Urban   tel. +48 22 564 9215
Samodzielny referent Adam Borkowski   tel. +48 22 564 94 67
Agnieszka Farat   tel. +48 22 564 9413
mgr Ewa Iwanowska   tel. +48 22 564 9886
Referent Maciej Maciuła   tel. +48 22 564 9653
Współpracownik Natalia Hrechko
Joanna Reiche   tel. +48 22 564 7772