Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Dział Organizacji i Legislacji

Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Pokój 148 bud. G
227 bud. G
Adres email doil (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/doil
Kierownik mgr Patrycja Wyżlic   tel. +48 22 564 7790
Starszy specjalista mgr Barbara Maciejowska   tel. +48 22 564 9243
mgr Maria Miśkiewicz   tel. +48 22 564 9290
mgr inż. Alicja Ogłoblin   tel. +48 22 564 9212
mgr Mirosław Pajdak   tel. +48 22 564 9991
mgr Łukasz Żuchowski   tel. +48 22 564 9989
Specjalista mgr Beata Grześkiewicz   tel. +48 22 564 9821
Renata Mirosz   tel. +48 22 564 9820
Samodzielny referent mgr Olga Kloczkowska
Aleksandra Wypych
Kierowca Zbigniew Senk   tel. +48 22 564 9652
Leszek Skowroński
Starszy referent mgr Małgorzata Uszyńska
Starszy woźny Marzena Michalska
Współpracownik Tomasz Buczek   tel. +48 22 564 7804