Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Dział Obsługi Projektów

Adres Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Pokój 10 bud. G
11 bud. G
Telefon +48 22 564 9387
Adres email projekty (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/DOP/
Kierownik mgr Lidia Tomaszewska   tel. +48 22 564 9387
Zastępca kierownika Agata Ksokowska-Podstawek   tel. +48 22 564 9958
Starszy specjalista mgr Katarzyna Gałka   tel. +48 22 564 9388
Specjalista inż. Paulina Cabała   tel. +48 22 564 7815
mgr Mateusz Czepielewski   tel. +48 22 564 9959
mgr Justyna Gać   tel. +48 22 564 9957
mgr Maciej Iwanicki   tel. +48 22 564 9388
mgr Anna Jędrzejczyk   tel. +48 22 564 9859
mgr Paulina Kwietniewska-Burzyńska   tel. +48 22 564 9870
mgr Olga Pankiv   tel. +48 22 564 9869
mgr Anna Senator   tel. +48 22 564 9958
Referent Emilia Chmielewska   tel. +48 22 564 7789