Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Dział Finansowy

Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Pokój 451 bud. G
451b bud. G
454 bud. G
WWW http://www.sgh.waw.pl/kwestura
Kierownik mgr Anna Żarkowska   tel. 9566
Starszy specjalista mgr Anna Barzykowska
mgr inż. Małgorzata Wąsowska   tel. 9595
mgr inż. Katarzyna Wrzesińska   tel. 9594
Specjalista mgr Monika Jastrzębska   tel. 9595
Specjalista - Księgowa mgr Agnieszka Radzka   tel. 9553
Katarzyna Skibińska   tel. 9566