Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Pokój 046 bud. G
Telefon +48 22 564 9430
Adres email cwfis (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/cwfis
Kierownik dr hab. Michał Bernardelli
Zastępca kierownika mgr Witold Dżoń   tel. +48 22 564 9430
mgr Krzysztof Staniszewski   tel. +48 22 564 9430
Adiunkt dr Marcin Stachowicz
Starszy wykładowca mgr Witold Dżoń   tel. +48 22 564 9430
mgr Hanna Filipowicz   tel. +48 22 564 9430
mgr Andrzej Listopad   tel. +48 22 564 9430
mgr Anna Milińska-Tymendorf
mgr Andrzej Musiał   tel. +48 22 564 9430
mgr Piotr Najmowicz
mgr Dariusz Polkowski   tel. +48 22 564 9430
mgr Krzysztof Staniszewski   tel. +48 22 564 9430
mgr Janusz Stelmach   tel. +48 22 564 9430
mgr Katarzyna Wachowiak
mgr Edyta Wołoszyn   tel. +48 22 564 9430
mgr Artur Zasuwik
mgr Marek Zasuwik   tel. +48 22 564 9430
Instruktor mgr Paweł Bojewski
mgr Łukasz Wolski
Pracownik mgr Tomasz Piotrowski   tel. +48 22 564 9430
Współpracownik Magdalena Bryk
Paweł Stacho