Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Pokój 046 bud. G
Telefon +48 22 564 9430
Adres email cwfis (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/cwfis
Kierownik dr Michał Bernardelli
Zastępca kierownika mgr Witold Dżoń   tel. 9430
mgr Krzysztof Staniszewski   tel. 9430
Starszy wykładowca mgr Wojciech Bujak
dr Roman Dębicki   tel. 9430
mgr Witold Dżoń   tel. 9430
mgr Hanna Filipowicz   tel. 9430
mgr Anna Kęska   tel. 9430
mgr Andrzej Listopad   tel. 9430
mgr Anna Milińska-Tymendorf
mgr Andrzej Musiał   tel. 9430
mgr Piotr Najmowicz
mgr Dariusz Polkowski   tel. 9430
mgr Krzysztof Staniszewski   tel. 9430
mgr Janusz Stelmach   tel. 9430
mgr Katarzyna Wachowiak
mgr Edyta Wołoszyn   tel. 9430
mgr Marek Zasuwik   tel. 9430
mgr Artur Zasuwik
Wykładowca dr Marcin Stachowicz
Specjalista mgr Tomasz Piotrowski   tel. 9430
Instruktor mgr Łukasz Wolski