Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Centrum Technologii Informatycznych

Dyrektor inż. Bartłomiej Świech
Zastępca Dyrektora mgr Urszula Zwierz   tel. +48 22 564 9460
Główny specjalista mgr Iwona Dębek   tel. +48 22 564 9466
mgr Maciej Szczygieł
Samodzielny referent mgr Anna Jermanowska
Współpracownik Robert Szczepański