Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Centrum Otwartej Edukacji

Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Pokój 226 bud. G
150 bud. G
467 bud. G
Telefon +48 22 564 9722
+48 22 564 9723
+48 22 564 9724
+48 22 564 9725
Faks +48 22 646 6142
Adres email coe (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/coe
Dyrektor dr Joanna Tabor-Błażewicz   tel. 9724
Profesor nadzwyczajny dr Piotr Bołtuć   tel. 9724
Adiunkt dr Katarzyna Mikołajczyk   tel. 9722
Starszy wykładowca dr Bogdan Radomski
dr Maria Zając   tel. 9723
Starszy specjalista inż. Piotr Gęca
Specjalista mgr Agnieszka Bilińska   tel. 9723
Krzysztof Kalamus
mgr Katarzyna Maciejewska   tel. 9723
mgr Katarzyna Pietraszek   tel. 9722
mgr Karolina Skolimowska-Piechowiak
dr Joanna Trzaska-Wieczorek
inż. Łukasz Tulik
Pełnomocnik Rektora dr Katarzyna Mikołajczyk   tel. 9722
Specjalista - sekretarz projektów edukacyjnych mgr Dorota Popowska
mgr Milena Więckowska