Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

SGH

Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Telefon +48 22 564 60 00
Faks +48 22 849 53 12
Adres email informacja (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/
Rektor dr hab. Marek Rocki   tel. 22 564 98 26, 22 564 98 20
Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów dr hab. Krzysztof Kozłowski   tel. 22 564 98 26 22 564 98 27
Prorektor ds. Nauki i Zarządzania dr hab. Piotr Wachowiak   tel. 22 564 98 26, 22 564 98 27
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska   tel. 22 564 98 26, 22 564 98 27
Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą dr hab. Jacek Prokop   tel. 22 564 98 26, 22 564 98 27
Kanclerz dr Marcin Dąbrowski   tel. 9600
Kwestor mgr Jolanta Ausz   tel. 9595
Zastępca Kanclerza mgr Tadeusz Brach   tel. 9600
mgr Beata Mierzejewska   tel. 9600
Zastępca Kwestora mgr Ewa Wierzbińska   tel. 9594, 9595

Jednostki