Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

SGH

Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Telefon +48 22 564 60 00
Faks +48 22 849 53 12
Adres email informacja (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/
Rektor prof. dr hab. Marek Rocki   tel. +48 22 564 9820
Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów dr hab. Krzysztof Kozłowski   tel. +48 22 564 9821, +48 22 564 9827
Prorektor ds. Nauki i Zarządzania dr hab. Piotr Wachowiak   tel. +48 22 564 9820
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska   tel. +48 22 564 9821, +48 22 564 9827
Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą dr hab. Jacek Prokop   tel. +48 22 564 9821, +48 22 564 9827
Kanclerz dr Marcin Dąbrowski   tel. +48 22 564 9600
Kwestor mgr Jolanta Ausz   tel. +48 22 564 9595
Zastępca Kanclerza mgr Beata Mierzejewska   tel. +48 22 564 9600
Zastępca Kwestora mgr Dariusz Fanslau   tel. +48 22 564 9551
mgr Ewa Wierzbińska   tel. +48 22 564 9594, +48 22 564 9595

Jednostki