Logo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
ZARZĄDZANIE KONTEM

UWAGA

Strona dostępna wyłącznie w kampusie SGH.

Zmiana hasła

Hasło powinno składać się z co najmniej dziesięciu znaków, nie może zawierać nazwy konta użytkownika ani części jego pełnej nazwy dłuższej niż dwa kolejne znaki.
Hasło musi zawierać znaki z trzech spośród następujących czterech kategorii:
- wielkie litery alfabetu łacińskiego (od A do Z)
- małe litery alfabetu łacińskiego (od a do z)
- cyfry systemu dziesiętnego (od 0 do 9)
- znaki niealfabetyczne (na przykład !, $, #, %)
Staraj się nie używać pojedynczych słów, które można znaleźć w słowniku, jako hasła używaj wyrażeń i kilkuwyrazowych fraz, połączonych znakami innymi niż cyfry lub litery.
W przypadku trzykrotnego błędnego wprowadzenia hasła dalsze próby zostaną zablokowane na 15 minut.

Użytkownik
Aktualne hasło
Nowe hasło (min. 10 znaków)
Powtórz nowe hasło

Wprowadź hasło, którego siła jest co najmniej średnia (im większa siła, tym hasło lepiej zabezpiecza Twoje dane):

0-28 b. słabe
słabe
36-59 średnie
60-127 silne
128+ bardzo silne

Istnieje możliwość ustawienia opcji odzyskiwania hasła – w tym celu zaloguj się na swoje konto i wybierz z menu „Ustawienia odzyskiwania hasła”.

Nie używaj tego samego hasła w wielu miejscach. Utrata hasła w jednym z nich rodzi niebezpieczeństwo utraty dostępu do pozostałych serwisów internetowych.

W trosce o bezpieczeństwo informacji zalecamy regularne zmiany hasła.

Jeśli nie pamiętasz hasła i nie masz ustawionej opcji odzyskiwania hasła przyjdź osobiście do Zespołu Wsparcia Rozwiązań Informatycznych (pok. 7a, budynek Biblioteki) po nowe tymczasowe hasło dostępu. Jeśli nie możesz odebrać tymczasowego hasła osobiście, możesz upoważnić pisemnie inną osobę.