Trwają prace modernizacyjne. Wrócimy o godz. 22:00 w sobotę 13 lipca 2019 r.
Przepraszamy za niedogodności.


Internetowy system rekrutacyjny na studia I i II stopnia      Chmura SGH (poczta, obszary robocze, OneDrive)       WIRTUALNY DZIEKANAT
Uchwała nr 269 Senatu SGH z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Rektora nr 7 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie określenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 7 z dnia 15 lutego 2019 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 7 z dnia 15 lutego 2019 r

Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 7 z dnia 15 lutego 2019 r.Zarządzenie Rektora nr 23 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie określenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, dla kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 23 z dnia 8 maja 2019 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 23 z dnia 8 maja 2019 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 23 z dnia 8 maja 2019 r.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
centrala: +48 22 564 60 00