Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Oficyna Wydawnicza

Adres Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Pokój 022 bud. G
023 bud. G
024 bud. G
025 bud. G
Telefon +48 22 564 9486
Adres email wydawnictwo (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/ow
Kierownik mgr Anna Czułek
p.o. Kierownika mgr inż. Anna Wysokińska   tel. 9837
Starszy specjalista mgr Danuta Jastrzębska   tel. 9489
mgr Anna Matysiak-Kolasa   tel. 9492
Elżbieta Senator   tel. 9477
mgr Monika Sobieska   tel. 9545
Specjalista mgr Ewa Błaszczyk   tel. 9546
mgr Anna Górska   tel. 7806
Ewa Łukasiewicz   tel. 9488
Małgorzata Przestrzelska   tel. 9478
Renata Wojtas   tel. 8722
Samodzielny referent Aleksandra Musiał   tel. 7794
Maciej Sieklucki   tel. 9486