Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Miasta Innowacyjnego

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 116 bud. M
Telefon +48 22 564 9230
Faks +48 22 564 9230
Adres email zmi (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/zmi
Kierownik prof. dr hab. Marek Bryx
Profesor zwyczajny prof. dr hab. Marek Bryx
Profesor nadzwyczajny dr hab. Anna Szelągowska
Adiunkt dr Dominika Brodowicz
dr Magdalena Cicharska   tel. 9230
dr Aleksandra Jadach-Sepioło
dr Michał Klepka
dr Katarzyna Sobiech-Grabka
dr inż. Anna Stankowska   tel. 9230
Specjalista Ewa Radziwiłłów   tel. 9230