Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Instytut Bankowości

Adres ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
Pokój 79 bud. W
Telefon +48 22 564 92 63
+48 22 564 91 26
Adres email ib (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/ib
Dyrektor prof. dr hab. Małgorzata Zaleska   tel. 22 564 92 63
Zastępca Dyrektora dr hab. Jan Koleśnik   tel. 564 92 63
Profesor zwyczajny prof. dr hab. Jerzy Nowakowski   tel. 22 564 92 63
prof. dr hab. Maciej Wiatr   tel. 22 564 92 63
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska   tel. 22 564 92 63
Profesor nadzwyczajny dr hab. Andrzej Bień   tel. 22 564 9263
dr hab. Paweł Niedziółka   tel. 22 564 92 63
Adiunkt Magdalena Maria Kozińska
dr Lada Voloshchenko-Holda
Starszy specjalista mgr Agnieszka Łukasiewicz   tel. 22 564 9263
 • Zakład Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej

  »
  Adres email zbdk (w domenie sgh.waw.pl)
  WWW www.sgh.waw.pl/zbdk
  Starszy wykładowca dr Andrzej Krysiak   tel. 22 564 9263
  dr Marcin Mikołajczyk   tel. 22 564 92 63