Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Dział Promocji i Rekrutacji

Telefon +48 22 564 9858
Dyrektor mgr Filip Flisowski   tel. +48 22 564 7791
Zastępca Dyrektora mgr Maria Karaś   tel. +48 22 564 9548
Rzecznik prasowy dr Piotr Karwowski   tel. +48 22 564 9947
Starszy specjalista mgr Agnieszka Borowa-Malinowska   tel. wew. 7792
mgr Anna Domalewska   tel. +48 22 564 9534
mgr Maciej Górski   tel. +48 22 564 9452
Anna Słomka   tel. +48 22 564 9414
Specjalista mgr Teresa Długosz
mgr inż. Marcin Flis   tel. wew. 7792
Paweł Gołębiowski   tel. +48 22 564 9452
dr Piotr Karwowski   tel. +48 22 564 9947
Jan Andrzej Nicał
mgr Joanna Obiegałka   tel. +48 22 564 9657
Marta Urban   tel. +48 22 564 9215
Samodzielny referent Agnieszka Farat   tel. +48 22 564 9413
mgr Ewa Iwanowska   tel. +48 22 564 9654
Referent Maciej Maciuła   tel. +48 22 564 9653
Starszy referent mgr Diana Krysińska   tel. +48 22 564 9886
Współpracownik Adam Borkowski   tel. +48 22 564 94 67
Alina Orlova
Joanna Reiche