Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Zakład Ekonometrii Stosowanej

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 212 bud. M
217 bud. M
WWW http://www.sgh.waw.pl/zes
Kierownik dr hab. Emilia Tomczyk   tel. 9255
Profesor zwyczajny prof. dr hab. Marek Gruszczyński
prof. dr hab. Aleksander Welfe   tel. 9541
Profesor nadzwyczajny dr hab. Jacek Kotłowski   tel. 9255
dr hab. Marek Rocki   tel. 22 564 98 26, 22 564 98 20
dr hab. Dobromił Serwa   tel. 9259
dr hab. Ewa Syczewska   tel. 9541
dr hab. Emilia Tomczyk   tel. 9255
Adiunkt dr hab. Katarzyna Bień-Barkowska   tel. 9255
dr Rumiana Górska
dr hab. Andrzej Tabeau
dr Andrzej Torój