Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Unii Europejskiej im. J. Monneta

Adres email kue (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kue
Kierownik prof. dr hab. Ewa Latoszek   tel. 22 564 9180, 22 564 9181
Profesor zwyczajny prof. dr hab. Ewa Latoszek   tel. 22 564 9180, 22 564 9181
Profesor nadzwyczajny dr hab. Wanda Dugiel
dr hab. Magdalena Proczek   tel. 22 564 9180, 22 564 9181
Adiunkt dr Michał Jasiński
dr Agnieszka Kłos
dr Anna Masłoń-Oracz
Samodzielny referent Malwina Kowalczyk   tel. 9180