Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Dział Organizacji i Legislacji

Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Pokój 148 bud. G
227 bud. G
Adres email doil (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/doil
Kierownik mgr Patrycja Wyżlic   tel. 22 564 7790
Starszy specjalista mgr Barbara Maciejowska   tel. 9243
mgr Maria Miśkiewicz   tel. 9290
mgr inż. Alicja Ogłoblin   tel. 9212
mgr Mirosław Pajdak   tel. 9991
mgr Łukasz Żuchowski   tel. 9989
Specjalista mgr Beata Grześkiewicz   tel. 22 564 9826
Renata Mirosz   tel. 9826
Samodzielny referent mgr Olga Kloczkowska
Aleksandra Wypych
Kierowca Zbigniew Senk   tel. 9652
Leszek Skowroński
Starszy referent mgr Małgorzata Uszyńska
Starszy woźny Marzena Michalska