Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

SGH

Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Telefon +48 22 564 60 00
Faks +48 22 849 53 12
Adres email informacja (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/
Rektor prof. dr hab. Tomasz SZAPIRO
Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów prof. dr hab. Piotr OSTASZEWSKI
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Marek GRUSZCZYŃSKI
Prorektor ds. Zarządzania prof. dr hab. Marek BRYX
Kanclerz dr Bartosz GRUCZA   tel. 9600
Kwestor mgr Magdalena GIEDROJĆ-JURAHA
Zastępca Kanclerza inż. Bartłomiej ŚWIECH   tel. 9600
mgr Ewa WIERZBIŃSKA   tel. 9600

Jednostki